Header Ambasade
  Pozicija: e-bih » Ambasade » SARAJEVO »

Ambasade SARAJEVO, BiH

Subjekti unutar "Ambasade / SARAJEVO" kategorije - ukupan broj: 40 komAmbasada Ćeške Republike

Franjevačka 19, SARAJEVO

Ambasada Grćke

Obala Maka Dizdara 1, SARAJEVO

Ambasada Islamske Republike Iran

Obala Maka Dizdara 6, SARAJEVO

Ambasada Islamske Republike Pakistan

Emerika Bluma 17, SARAJEVO

Ambasada Japana

M. Bašeskije 2, SARAJEVO

Ambasada Kanade

Grbavička 4, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Belgije

Petraljina 11, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Danske

Splitska 9, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Holandije

Grbavička 4, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Norveške

Ferhadija 20, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije

Koševo 44, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Španije

Čekaluša 16, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Španije Tehnićki Ured Za Saradnju Sa Balkanom - Aeci

Čekaluša 14, SARAJEVO

Ambasada Kraljevine Švedske

Ferhadija 20, SARAJEVO

Ambasada Malezije

Trnovska 6, SARAJEVO

Ambasada Narodne Republike Kine

Braće Čemerlića 17, SARAJEVO

Ambasada Palestine

Čemerlina 4, SARAJEVO

Ambasada Portugala

Čobanija 12/I, SARAJEVO

Ambasada Republike Austrije

Džidžikovac 7, SARAJEVO

Ambasada Republike Bugarske

Soukbunar 5, SARAJEVO

Ambasada Republike Francuske

M.K. Ljubušaka 18, SARAJEVO

Ambasada Republike Gvineje Bisao

Zmaja od Bosne 6, SARAJEVO

Ambasada Republike Hrvatske

M. Spahe 16, SARAJEVO

Ambasada Republike Italije

Čekaluša 39, SARAJEVO

Ambasada Republike Mađarske

H. Bibera 53, SARAJEVO

Ambasada Republike Makedonije

Splitska 57, SARAJEVO

Ambasada Republike Poljske

Dola 13, SARAJEVO

Ambasada Republike Slovenije

Bentbaša 7, SARAJEVO

Ambasada Republike Turske

H. Kreševljakovića 3, SARAJEVO

Ambasada Rumunije

Tahtali sokak 13, SARAJEVO

Ambasada Ruske Federacfije

Urjan-Dedina 93-95, SARAJEVO

Ambasada Savezne Republike Njemaćke

Buka 11-13, SARAJEVO

Ambasada Severenog Vojnog Reda

M.M. Bašeskije 12, SARAJEVO

Ambasada Sjedinjenih Amerićkih Država

Alipašina 43, SARAJEVO

Ambasada Srbije I Crne Gore

Obala Maka Dizdara 3a, SARAJEVO

Ambasada Svete Stolice

Pehlivanuša 9, SARAJEVO

Ambasada Švicarske Konfederacije

Josipa Štedlera 15, SARAJEVO

Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije

Petrakljina 11, SARAJEVO

Ambasada Velike Socijalistićke Narodne Libije Arapska Džamahirija

Tahtail sokak 17, SARAJEVO

Međaši

Velešići 55, SARAJEVOSponzorirani linkovi